Darmowa pomoc prawa – zakres pomocy

Większość z nas nie posiada nawet podstawowej wiedzy prawniczej. Warto więc w istotnych kwestiach zasięgać porady u specjalistów nawet wówczas, gdy nie stać nas na poradę prawną płatną, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Takie porady świadczą w każdym mieście profesjonaliści w wyznaczanym miejscu i wyznaczonym czasie. Między innymi kancelaria adwokacka gliwice, mająca doświadczonych i chętnych do pomocy prawników specjalizujących się w wielu dziedzinach prawa.

Adwokaci i radcowie prawni świadczący swe usługi nieodpłatnie nie będą obrońcami z urzędu. Darmowe wsparcie prawnika nie jest możliwe na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, potrzebujący pomocy w zakresie kwestii firmowych, chyba że mają pytania dotyczące przygotowań do rozpoczęcia działalności.

Przepisami właściwymi dotyczącymi nieodpłatnej pomocy prawnej są zapisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ramach takiej pomocy kancelaria adwokacka Gliwice informuje osoby fizyczne o aktualnym stanie prawnym i przysługujących prawach czy obowiązkach w postępowaniach przygotowawczych, administracyjnym, sądowym albo wskazanie sposobów rozwiązania nurtującego zagadnienia. Dla korzystającego z bezpłatnej pomocy prawnik może sporządzać pisma procesowe (oprócz tych z zakresu postepowania przygotowawczego lub sądowego i w postepowaniu sądowoadministracyjnym). W ramach takiego wsparcia można wnosić o mediację, albo do sądu o zwolnienie z kosztów, czy też o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Wsparcie tego typu przysługuje każdej osobie, której nie stać na odpłatną pomoc prawną jaką można uzyskać w tradycyjnej formie w kancelarii adwokackiej w Gliwicach. Osoba zainteresowana musi jedynie złożyć oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów takiej pomocy.

Kto udziela pomocy bezpłatnie?

Bezpłatne porady udzielane są przez adwokata, radcę prawnego a nawet aplikanta adwokackiego/radcowskiego o ile posiada upoważnienie, mediator, doradca podatkowy bądź osoba , która ukończyła studia prawnicze ale nie posiada aplikacji, pod warunkiem że w zawodzie pracuje nie krócej niż 3 lata.